laadpaal beheren Laadpaalbeheer
Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Eenvoudig laadpuntbeheer

Als Charge Point Operator biedt Powerland een online platform aan voor iedereen die laadpunten beheert. Via My.Powerland kun je eenvoudig je laadpunten op afstand monitoren, ze toegankelijk maken voor publiek laden, laadsessies bekijken, split billing inschakelen en thuislaadsessies vergoeden.

Laadtarieven instellen

Wil je je laadpunten delen met derden en een vergoeding vragen voor het laden?

Met ons online platform kan je je laadpunten voor iedereen openstellen (publiek) of voor bepaalde groepen (semi-publiek). Zo kunnen de meeste EV-bestuurders je laadpalen makkelijk vinden via de gratis online laadkaarten en apps die beschikbaar zijn. Meer dan 550.000 laadpassen zijn compatibel met ons netwerk. 

Ook het tarief dat je vraagt voor het gebruik van je laadpunten, kan je zelf aanpassen via het platform. Wil je een vast starttarief? Of varieert de prijs naargelang de laadduur, het aantal kWh stroom dat verbruikt wordt, of beide? Het is helemaal aan jou!

Rapporten en statistieken bekijken

Via ons platform kan je diverse rapporten en statistieken raadplegen en downloaden. 

Zo heb je toegang tot:

  • het energieverbruik van de laadpunten
  • de logs van de eigen medewerkers
  • historiek 
  • de duur van de laadsessies 
  • de tijdstippen waarop er wordt geladen

Deze informatie helpt je om het laadbeheer te optimaliseren en de kosten te beheersen.

Toegangsbeheer

Via ons online dashboard kan je ook gemakkelijk verschillende tarieven instellen. Zo kan je met behulp van een whitelist-functionaliteit bijvoorbeeld werknemers kosteloos laten laden terwijl bezoekers een vergoeding moeten betalen om gebruik te maken van jouw laadpark.

Ook heb je de mogelijkheid om kortingen toe te passen. Zo heb je de volledige controle over je laadpuntbeheer. 

24/7 monitoring

Ons beheersplatform houdt 24/7 toezicht op jouw laadpunten. Je kan dan ook steeds online de status van je laadpunten nagaan, waar je ook bent. 

Automatische facturatie/ inkomstenvergoeding

Dankzij My.Powerland wordt het beheer van administratie uiterst eenvoudig. Het platform houdt nauwkeurig bij hoeveel jouw interne en externe gebruikers laden en genereert automatisch facturen en inkomstendocumenten.

Je kan de facturatie ook makkelijk nakijken, want de documenten worden naar het facturatiemailadres gestuurd maar blijven ook online raadpleegbaar in jouw account.