Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Maak winst en beheer uw energieportfolio met een BESS van Powerland!

Jouw buffervat voor hernieuwbare energie én slimme energiehandel

Met het Powerland BESS kun je op verschillende manieren besparen op jouw energiefactuur en ben je verzekerd van een realistische ROI op korte termijn.

Enerzijds sla je uw eigen opgewekte energie op (van zonnepanelen, windmolen,…), waardoor je minder afhankelijk bent van het elektriciteitsnet. Hierdoor heb je altijd een betrouwbare back-up aan energie.

Anderzijds, en nog veel belangrijker, biedt het systeem in combinatie met een dynamisch energiecontract, de mogelijkheid om energie in te kopen wanneer de prijzen gunstig zijn en te verkopen wanneer de vraag hoog is. Zo optimaliseer je niet alleen je energieverbruik, maar verminder je ook je piekverbruik en speel je in op het capaciteitstarief

Auto-consumptie & capaciteitstarief

Autoconsumptie: Opslaan van lokaal opgewekte of voordelig aangekochte energie in uw batterij voor later gebruik, verhoogt het eigen verbruik van duurzame energie en vermindert de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet, wat leidt tot lagere energiekosten en een efficiënter energieverbruik.

Peak Shaving gaat over het afvlakken van stroompieken door de capaciteit van de batterij te gebruiken.  Tijdens perioden van hoge vraag vermindert de batterij het maximale vermogen dat van het elektriciteitsnet wordt afgenomen, wat resulteert in lagere energiekosten.

Continuiteit bij grid uitval

Tijdens onderbrekingen in het reguliere elektriciteitsnet kan uw BESS stroom blijven leveren, wat cruciaal is voor essentiële processen.

Dit biedt betrouwbaarheid zonder volledig afhankelijk te zijn van het net, vergelijkbaar met de functie van een stroomgenerator in ziekenhuizen.

Day Ahead Marktarbitrage

Day Ahead Marktarbitrage biedt mooie kansen door energieprijzen te volgen en hierop in te spelen. Uw BESS laadt op tijdens goedkope tijdsloten en ontlaadt tijdens duurdere tijdsloten.

De Balance Responsible Parties (of BRPs), voorspellen dagelijks het energieverbruik en –productie voor de komende dag op 15-minuten basis (zie EpexSpot Day Ahead). Dat gebeurt aan de hand van weersvoorspellingen en datamodellen.

BESS gebruikers kunnen dus profiteren van fluctuerende energieprijzen door energie te leveren of af te nemen van het net op de meest voordelige momenten.

Onbalans Marktarbitrage

Onbalans Marktarbitrage benut de volatiliteit op de onbalansmarkt voor het aanvullen van tekorten en het opnemen van overschotten. Dit gebeurt via trading met energieleveranciers, waarbij batterijen flexibel reageren op ad-hoc situaties om het net in evenwicht te houden.

BRP's, zoals BEE, Yuso, Scholt, Centrica,… spelen een cruciale rol in dit proces door dagelijkse prognoses te maken en real-time acties te ondernemen. Daags voordien moeten BRP's hun verwachte injecties en afnames aangeven, evenals hun commerciële handel op de elektriciteitsmarkt, zoals aankoop, verkoop en uitwisseling met andere BRP’s. 

Op de dag zelf handhaaft de BRP het evenwicht binnen de voorspellingen door te handelen op de onbalansmarkt, waarbij eventuele tekorten worden aangevuld door energie te kopen van bijvoorbeeld een BESS, of door energie te importeren. BRP's beheren ook onbalans binnen hun eigen portfolio. Dit alles draagt bij aan een efficiënt en stabiel elektriciteitsnet.

Om in real-time evenwicht te blijven, moeten BRP's alle redelijke middelen inzetten en energie uitwisselen met andere BRP's op day-ahead of intraday-basis. Als een BRP echter een onevenwicht vertoont, worden ex-post meetgegevens gebruikt om onevenwichtstarieven te berekenen. Dit stimuleert BRP's om hun portefeuille in balans te houden. Door deze strategieën kunnen batterijoplossingen extra waarde creëren op de onbalansmarkt en tegelijkertijd stabiliteit bieden aan het elektriciteitsnet. Bij schommelingen in vraag en aanbod moet de frequentie van het net op 50Hz blijven, wat wordt gegarandeerd door samenwerking tussen netbeheerder (Elia) en BSP's (Balance Service Providers).

placeholder placeholder

Grid services of netbalancering

Grid services of netbalancering, omvat verschillende mechanismen zoals FCR (frequency containment reserves) en aFRR (automatic frequency restoration reserves) om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te handhaven.

BSP’s bieden reserves aan, zoals R1, R2 en R3, die automatisch of handmatig ingrijpen om de frequentie te stabiliseren en onbalansen op te lossen. R1 treedt automatisch op binnen enkele seconden na afwijking van de referentiefrequentie, terwijl R2 en R3 worden geactiveerd door Elia om de frequentie te herstellen en reserves vrij te maken. Dit systeem is van cruciaal belang om systeeminstabiliteit te voorkomen en een betrouwbaar elektriciteitsnet te waarborgen.

Icon Electric

Benieuwd naar de ROI van een BESS voor jouw firma?