Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Ontdek de verschillende premies voor batterijopslag

Ontdek de steun voor groene energieopslag in Vlaanderen. Met diverse programma's, zoals het VLIF en EP+, kunnen bedrijven tot 40% subsidie ontvangen voor investeringen in batterijopslagsystemen. De Verhoogde Investeringsaftrek en andere fiscale prikkels bieden extra voordelen voor investeerders. Deze steunprogramma's versnellen de transitie naar duurzame energie en bieden financiële voordelen voor bedrijven. Ontdek nu hoe u kunt profiteren van deze steun.

(Onder voorbehoud van wijzigingen, laatste versie 3-5-2024)

Ecologiepremie plus (EP+) (VLAIO - Vlaams Agentschap voor Innovatie en Economie):

EP+ biedt steun voor diverse duurzame technologieën, waaronder batterijopslagsystemen en niet-publieke laadstations voor elektrische bussen en vrachtwagens.

De Ecologiepremie+ is een krachtig instrument dat bedrijven aanmoedigt om te investeren in milieuvriendelijke technologieën. Met een focus op duurzaamheid biedt EP+ subsidies voor een breed scala aan initiatieven, waaronder de installatie van batterijen voor energieopslag (Technologienummer 201099). Deze subsidies kan een aanzienlijk deel van de meerkost van de investering dekken, met steunpercentages variërend van 15% tot 30%. Voor kleine en middelgrote ondernemingen (Kmo's) kan de netto subsidie zelfs oplopen tot 30%, terwijl grote ondernemingen nog steeds kunnen profiteren van een steunpercentage van 15%.

Meer info

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF):

Landbouwers en tuinbouwbedrijven kunnen tot 40% subsidie ontvangen voor duurzame productieve investeringen, waaronder ook investeringen in groene energieopslag.

Meer info

Opleidingen en advies (VLAIO)

Kmo's kunnen profiteren van subsidies tot 45% via de Kmo-portefeuille voor opleidingen of advies binnen het thema 'duurzaamheid - energie-efficiëntie'.

Meer info

Verhoogde Investeringsaftrek

Ondernemingen die investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen profiteren van een verhoogde investeringsaftrek van 15,5% voor investeringen uitgevoerd in 2024. Dit omvat ook investeringen in groene energieopslag.

Naast directe subsidies biedt de overheid ook fiscale prikkels om investeringen in groene energieopslag te bevorderen. De Verhoogde Investeringsaftrek is zo'n stimulans, gericht op het aanmoedigen van investeringen in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Voor investeringen uitgevoerd in 2024 is er een verhoogde investeringsaftrek van 15,5% mogelijk. Dit fiscale voordeel stelt ondernemingen in staat om een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen af te trekken van de belastbare winst. Zowel de hernieuwbare energietechnologieën als de opslagbatterijen kunnen in aanmerking komen voor deze aftrek, waardoor investeerders worden aangemoedigd om te investeren in duurzame energieoplossingen.

Meer info

 

Zonnepanelen... geen premies maar wel verhoogde aftrek

Naast investeringen in opslagsystemen worden ook investeringen in zonnepanelen gestimuleerd. Met een basisaftrek van 8% en aanvullende verhoogde investeringsaftrek kunnen eenmanszaken en kleine vennootschappen profiteren van belastingvoordelen voor investeringen in zonne-energie. Via de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen kan je een investeringsaftrek verkrijgen van 15,5%.

Meer info

GREEN:

Het GREEN-programma van de Vlaamse overheid stimuleert bedrijven om over te schakelen naar groene warmte en elektriciteit. Groene investeringen die niet via EP+ worden gesteund, kunnen mogelijk steun krijgen via GREEN.

Meer info

 

Strategische ecologiesteun (STRES):

Voor groene investeringen in spitstechnologie biedt VLAIO subsidies via STRES, waarbij het steunpercentage kan variëren van 20% tot 40%. Grote innovatieve energieopslagsystemen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Meer info

Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

Het CRM werd in 2021 ingevoerd om de bevoorradingszekerheid in elektriciteit te waarborgen. Ondernemingen die elektriciteit kunnen leveren of besparen, kunnen steun ontvangen via jaarlijkse veilingen, waarbij alle mogelijke technologieën voor de productie, opslag en beheer van elektriciteit mogen deelnemen.

Door gebruik te maken van deze diverse steunmogelijkheden kunnen bedrijven en individuen niet alleen bijdragen aan een schonere en groenere toekomst, maar ook financiële voordelen behalen en de overgang naar duurzame energie versnellen.

Meer info

Icon Electric

Meer weten over premies of batterijopslag?