laadinfrastructuur VME, laadpalen VME, Laadpalen voor Mede-eigendom, laden ondergrondse parking Laadpalen voor Mede-eigendom
Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Laden mede-eigendom

Laadpalen installeren in een mede-eigendom, vergt een grondige voorbereiding.  De syndicus moet namelijk rekening houden met de uiteenlopende belangen van de mede-eigenaars van de appartementen en met de praktische en juridische aspecten. Lees hieronder enkele aandachtspunten en hoe Powerland je hierbij kan helpen. 

Individueel of gemeenschappelijk laden?

Er zijn 2 verschillende opties om in een mede-eigendom een parkeerplaats van een laadpunt te voorzien:

  • Rechtstreeks op de meter van de mede-eigenaar
  • Gemeenschappelijke aansluiting

Als VME is het best om te kiezen voor een gemeenschappelijke laadinfrastructuur. Zo is er minder kans  op mogelijke stroompannes in het gebouw als er veel wagens tegelijk opladen. Ook vermijd je dat er in de toekomst geen uitbreidingen mogelijk zijn, doordat de elektrische capaciteit van het gebouw al volledig benut wordt door enkele gebruikers.

Bij een gemeenschappelijke aansluiting kunnen mede-eigenaars later eenvoudig aansluiten wanneer ze ook een laadpunt willen.

Toestemming vragen voor een laadpaal of niet?

Moet de VME de laadpaal of laadpalen voor een appartement goedkeuren? Dit hangt af of het over een gemeenschappelijke of een individuele aansluiting gaat. 

  • Bij een gemeenschappelijke aansluiting: 

Een gemeenschappelijke aansluiting kan er enkel komen na een tweederdemeerderheid van de algemene vergadering. Dit houdt dan ook in dat ook mede-eigenaars die (nog) geen laadpaal wensen, moeten bijdragen aan de kosten, maar op termijn eenvoudig kunnen aansluiten.

  • Bij een individuele aansluiting: 

Sinds de versoepeling van de wet van de mede-eigendom in 2019 heeft een mede-eigenaar niet meer de goedkeuring nodig van de algemene vergadering (AV) om een laadpaal te plaatsen rechtstreeks aan zijn teller. Toch is het raadzaam om dit punt te behandelen op de AV zodat je kan nagaan of andere mensen willen meedoen.

Waar de mede-eigenaar wel toe hij verplicht is, is om twee maanden op voorhand laten weten aan de syndicus via een aangetekende brief. Een tweede voorwaarde is dat de kabels en leidingen enkel door de gemeenschappelijke delen van het gebouw lopen en niet over de privé-delen van andere eigenaars.

Laadpalen voor ondergrondse parking

Bij het plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen in ondergrondse parkeergarages moeten er verschillende veiligheidsvoorschriften genomen worden.  Zo moeten de laadplaatsen bij voorkeur dicht bij de uitgang liggen. Bij een eventuele brand in de ondergrondse parking kan de brandweer dan een electrische auto makkelijker naar buiten trekken. 

Het is als syndicus dan ook belangrijk om zich te richten tot een erkende installateur die ervaring heeft met grote projecten en rekening houdt met alle veiligheidsnormen. 

Energie-oplossingen op maat

Bij POWERLAND werken we samen met de syndicus een voorstel uit op maat van de mede-eigenaars.

Om onze klanten te ontzorgen, bieden we een totaalpakket aan van diensten: van advies tot installatie en onderhoud. Onze ervaren medewerkers voeren alle werkzaamheden uit. Dit omvat zowel alle grond- en bekabelingswerken tot het plaatsen van laadinfrastructuur, slimme sturingen, zonnepanelen tot hoogspanningcabines. 

Powerland is dan ook een betrouwbare partner bij de transitie naar elektrisch rijden. Neem alvast contact met ons op voor een offerte op maat van jouw mede-eigendom.

Laadoplossingen op maat

Bij POWERLAND werken we samen met de syndicus een voorstel uit op maat van de mede-eigenaars.

Om onze klanten te ontzorgen, bieden we een totaalpakket aan van diensten: van advies tot installatie en onderhoud. Onze ervaren medewerkers voeren alle werkzaamheden uit. Dit omvat zowel alle grond- en bekabelingswerken tot het plaatsen van laadinfrastructuur, slimme sturingen, zonnepanelen tot hoogspanningcabines. 

Powerland is dan ook een betrouwbare partner bij de transitie naar elektrisch rijden. 

Neem alvast contact met ons op voor een offerte op maat van jouw mede-eigendom.