Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

FAQ

Kan ik van Pré-paid naar post paid gaan?

In de Categorie: POWERLAND-Laadpas

Ja .Hiervoor kan je inloggen op My.Powerland en je gegevens veranderen. Vergeet niet om je rekeningnummer bij de hand te houden als je dit verandert.

Andere vragen in deze categorie